ทนายความจังหวัดศรีสะเกษ

ทนายความจังหวัดศรีสะเกษ

เปิดหน้าต่อไป

เกี่ยวกับเครือข่ายทนายความ

ทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร

ทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร

เกี่ยวกับเครือข่ายทนายความแห่งประเทศไทย

            สวัสดีครับ ผมทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร ประธานเครือข่ายทนายความ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด และ บริษัท เครือข่ายทนายความ จำกัด หลังจากที่ผมกลับจากสหรัฐอเมริกา เพื่อกลับมาทำอาชีพทนายความ ผมได้เริ่มต้นจากการให้บริการชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในย่านสุขุมวิท 

            เมื่อ ปี พ.ศ. 2548 ผมได้จดทะเบียน บริษัท ชื่อ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ  โดยให้บริการแบบครบวงจร One Stop Services เช่น จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนนำเข้า-ส่งออก จดทะเบียนภาษี จดทะเบียนประกันสังคม ขอใบอนุญาตทำงาน ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราว ทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีด้วย 

           เมื่อ ปี พ.ศ. 2556 ผมได้จดทะเบียนบริษัทชื่อ บริษัท เครือข่ายทนายความ จำกัด โดยคิดจะช่วยเหลือเพื่อนๆร่วมวิชาชีพ ด้วยการรวบรวมเพื่อนๆทนายความที่อยู่ในต่างจังหวัดทุกจังหวัด มาทำงานร่วมกัน เป็นลักษณะของเครือข่าย คือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันงาน แบ่งปันประสบการ์ณ แชร์ความรู้และประสบการ์ณในคดีต่างๆ ปัจจุบันเครือข่ายเรามีสมาชิกทนายความเกินกว่า 200 คน ที่กระจายกันอยู่ทุกจังหวัด ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเลือกใช้บริการทนายความในเครือข่ายของเราได้ โดยเครือข่ายเรามีเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชน ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการว่าจ้างทนายความครับ 

ภายใต้เงื่อนไขการทำงานร่วมกันคือ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนและเพื่อนร่วมวิชาชีพทนายความจะได้ประโยชน์ คือ

ประหยัด เพราะสมาชิกทนายความในเครือข่ายของเรา กระจายอยู่ในทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ในเขตอำนาจศาลทั่วประทศ ทนายไม่ต้องเดินทางไกล เพื่อทำงานให้กับคุณ ประหยัดค่าเดินทาง และค่าที่พัก

สะดวก เพราะสมาชิกทนายความในเครือข่ายสามารถเดินทางไปพบท่านที่บ้านหรือที่ทำงาน ภายในเวลา 30 นาที ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ 1 ชั่วโมงในต่างจังหวัด

รวดเร็ว เพราะเราเลือกสมาชิกที่อยู่ใกล้คุณ และอยู่ใกล้ศาล ทนายความของเราสามารถเดินทางไปศาลยื่นคำคู่ความภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

ปลอดภัย เครือข่ายของเรา คัดเลือกและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของทนายความ เช่น สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ สำเนาทะเบียนบ้าน ภาพถ่ายสำนักงานทนายความ ภาพถ่ายบ้านหรือที่พักของทนายความ ก่อนที่เราจะรับเป็นสมาชิก และเราจะติดตามการทำงานของทนายทุกคดี ในเรื่องที่ลูกความมอบหมายให้เครือข่ายของเราทำงานให้คุณ และประเด็นสำคัญคือ สมาชิกต้องซื่อสัตย์ทั้งกับลูกความและเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยกัน


เรามีสมาชิกเครือข่ายประเภทต่างๆ ดังนี้

ก.     พันธมิตรเครือข่ายทนายความ คือสมาชิกประเภทที่ร่วมลงทุนกับเครือข่ายของเรา ซึ่งเราจะทำเวปไซต์ให้กับสมาชิกของเรา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลของทนายความแต่ละพื้นที่และแต่ละคนครับ

ข.     ทนายใกล้คุณ เรามีทนายความที่มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความเกินกว่า 3 ปี ในแต่ละจังหวัดไว้ให้บริการคุณ เพื่อประหยัดเงินของคุณ โดยคุณไม่ต้องจ่ายค่าเดินทางหรือค่าที่พักให้กับทนายความของเรา

ค.     ทนายใกล้ศาล สมาชิกทนายความนี้จะอยู่ใกล้ศาลและมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความไม่เกิน 3 ปี เพื่อประหยัดค่าจ้างทนายความสูงสุด คุณสามารถเลือกจ่ายค่าจ้างเป็นครั้งๆที่ทนายความของเราไปทำงานให้คุณได้

ง.      ทนายความคดีของคุณ เป็นทนายความที่มีประสบการณ์ ตกลงค่าจ้างตามความพอใจของทั้งสองฝ่าย

คุณมีปัญหาอะไร มีคดีอยู่ศาลใหนให้ทนายความในเครือข่ายของเราดูแล และดำเนินการแทนคุณได้

นัดพบทนายความของเราได้ โทรมากำหนดวันนัดเราได้เลยที่ คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7522

เรามีทนายความในเขตกรุงเทพมหานครและทนายความทั่วประเทศ 76 จังหวัด

และทนายความคดีของคุณ ซึ่งทนายความกลุ่มนี้เป็นทนายอาวุโสมีประสบการณ์ในอาชีพทนายความมากมาย

มั่นใจได้ว่าเราเป็นทนายความที่ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย 
ตรวจสอบการเป็นทนายความในเครือข่ายของเราได้ที่ 081 803 4097

 

คุณสามารถค้นหาเวปไซต์ของเครือข่ายทนายความและสมาชิกพันธมิตรเครือข่ายของเราใน google หรือ Search engine ได้ตามเวปไซต์ ด้านล่างนี้

เวปไซต์เครือข่ายทนายความ

เวปไซต์เครือข่ายทนายความ

1.เครือข่ายทนายความ
https://www.Lawyerpoovong.com

2.เครือข่ายทนายความ
https://www.Visa2thailand.com

3.เครือข่ายทนายความ
https://www.thailandlawyer.info

4.เครือข่ายทนายความ
https://www.ทนายความคดีอาญาทุจริต.com

5.เครือข่ายทนายความ
https://www.ทนายคดีกู้ยืมเงิน.com
                             

6.เครือข่ายทนายความ
https://www.ทนายคดีแพ่ง.com

7.เครือข่ายทนายความ
https://www.ทนายคดีอาญา.com
              

8.เครือข่ายทนายความ
https://www.ทนายคดีครอบครัว.com
                             

9.เครือข่ายทนายความ
https://www.ทนายคดีมรดก.com
              

10.เครือข่ายทนายความ
https://www.ทนายคดีเช่าซื้อ.com

11.เครือข่ายทนายความ
https://www.ทนายคดีทรัพย์สินทางปัญญา.com

12.เครือข่ายทนายความ
https://www.ทนายคดีแรงงาน.com
                             

13.เครือข่ายทนายความ
https://www.ทนายบังคับคดี.com

14.เครือข่ายทนายความ
https://www.ทนายคดีที่ดิน.com

ทนายความกรุงเทพมหานคร

เวปไซต์สมาชิกพันธมิตรเครือข่ายทนายความ กรุงเทพมหานคร

1. ประธานเครือข่ายทนายความ          
https://www.ทนายภูวงษ์.com   

2. เครือข่ายทนายความ
https://www.ทนายกรุงเทพ.com                  

3. กรุงเทพมหานคร
https://www.ทนายศิรสิทธิ์.com

4. กรุงเทพมหานคร
https://www.ทนายเจมส์.com

5.ทนายลูกัส
https://www.สมาร์ทไทยลอว์เยอร์.com

ทนายความภาคกลาง

เวปไซต์สมาชิกพันธมิตรเครือข่ายทนายความ ภาคกลาง

1. จังหวัดลพบุรี
https://www.ทนายประดิษฐ์.com

2. จังหวัดลพบุรี
https://www.สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

3. จังหวัดสระบุรี
https://www.ทนายนิดสระบุรี.com

4. จังหวัดนนทบุรี
https://www.ทนายจอส.com

5. จังหวัดอุทัยธานี
https://www.ทนายรัชเดช.com

6. จังหวัดนครปฐม
https://www.ทนายอนันต์.com

7. จังหวัดสมุทรสาคร 
https://www.ทนายชีวารัตน์.com

8. จังหวัดพิษณุโลก
https://www.สำนักงานฟิวชั่นโฮมลอว์.com

9. จังหวัดนนทบุรี
https://www.ทนายจอส.com

10.จังหวัดนครสวรรค์
https://www.ทนายไพศาล.com

11. จังหวัดพิจิตร
https://www.ทนายธีรภัทร.com

12.จังหวัดสุพรรณบุรี 
https://www.ทนายจักรพันธ์.com

13.จังหวัดพิษณุโลก
https://www.ทนายเสกสรร.com

14. จังหวัดเพชรบูรณ์
https://www.ทนายธีรนาถ.com

15. จังหวัดสมุทรสาคร
https://www.ทนายวณิชชา.com

16. จังหวัดสุพรรณบุรี
https://www.ทนายสุพรรณบุรี.com

17. จังหวัดนครนายก
https://www.ทนายวัชรากรณ์.com

18. จังหวัดนครปฐม
https://www.ทนายอิ๋ว.com

ทนายความภาคเหนือ

เวปไซต์สมาชิกเครือข่ายทนายความ ภาคเหนือ

1. จังหวัดเชียงราย
https://www.ทนายแบงค์.com

2. จังหวัดน่าน
https://www.ทนายแขก.com

3. จังหวัดพะเยา
https://www.ทนายอรอนงค์.com

4.จังหวัดลำพูน
https://www.ทนายอธิปไตย.com

5. จังหวัดเชียงใหม่
https://www.ทนายอัษฎา.com

6. จังหวัดลำปาง
https://www.ทนายดาม.com

7. จังหวัดเชียงใหม่
https://www.ทนายเต้ยเชียงใหม่.com

8.จังหวัดแพร่
https://www.ทนายกชวรรณ.com

ทนายความภาคอีสาน

เวปไซต์สมาชิกเครือข่ายทนายความ ภาคอีสาน

1.จังหวัดสุรินทร์
https://www.ทนายครูองอาจ.com

2. จังหวัดเลย
https://www.ทนายขจรศักดิ์.com

3. จังหวัดสุรินทร์
https://www.ทนายสมรส.com

4. จังหวัดร้อยเอ็ด
https://www.ทนายพชรร้อยเอ็ด.com

5. จังหวัดอุบลราชธานี
https://www.ทนายตั้มอุบลราชธานี.com

6. จังหวัดอำนาจเจริญ
https://www.ทนายพิศาล.com

7. จังหวัดขอนแก่น
https://www.ทนายศิรประภา.com

8. จังหวัดศรีสะเกษ
https://www.ทนายโตน.com

9. จังหวัดนครราชสีมา
https://www.ทนายวรภาดา.com

10. จังหวัดนครราชสีมา
https://www.ทนายนิติรัตน์.com

11. จังหวัดอุดรธานี
https://www.ทนายนิธิวัฒน์.com

12. จังหวัดนครราชสีมา
https://www.ทนายพลัฎฐ์.com

13. จังหวัดศรีสะเกษ 
https://www.ทนายเตชทัต.com

14. จังหวัดอุบลราชธานี
https://www.ทนายพิชิตชัย.com

15. จังหวัดสกลนคร  
https://www.ทนายวีระพงษ์.com

16. จังหวัดเลย(ทนายบอล)
https://www.ทนายเมืองเลย.com

17. จังหวัดอุบลราชธานี
https://www.ทนายสุพรรณ.com

18. จังหวัดสกลนคร
https://www.ทนายสุวิทย์.com
19. จังหวัดอุบลราชธานี

https://www.ทนายเกษม.com

20. จังหวัดสุรินทร์
https://www.ทนายพิพัฒน์.com

21. จังหวัดอุดรธานี
https://www.ทนายสุพิน.com

22. จังหวัดนครราชสีมา (สีคิ้ว)
https://www.ทนายอนุชา.com

ทนายความภาคใต้

เวปไซต์สมาชิกพันธมิตรเครือข่ายทนายความ ภาคใต้

1. จังหวัดนครศรีธรรมราช
https://www.ทนายคดีครอบครัว.com

2. จังหวัดนครศรีธรรมราช
https://www.ทนายจิราภรณ์.com

3. จังหวัดสงขลา
https://www.ทนายเป็นต่อ.com

4. จังหวัดนราธิวาส
https://www.ทนายธนกร.com

5. จังหวัดภูเก็ต
https://www.Lawyerkung.com      

6. จังหวัดสงขลา
https://www.ทนายบุญวัฒน์.com                

7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
https://www.ทนายเอกทนายคุ้มครองสิทธิ์.com

8. จังหวัดปัตตานี
https://www.ทนายชนัญธิดา.com

9. จังหวัดสงขลา
https://www.Okaylawyer.com

ทนายความภาคตะวันออก

เวปไซต์สมาชิกพันธมิตรเครือข่ายทนายความ ภาคตะวันออก

1. จังหวัดปราจีนบุรี
https://www.ทนายกอบธนัช.com

2. จังหวัดปราจีนบุรี
https://www.ทนายโชคปราจีนบุรี.com

3. จังหวัดจันทบุรี
https://www.ทนายอุลิช.com

4. จังหวัดฉะเชิงเทรา
https://www.ทนายสุมาลี.com

ทนายความภาคตะวันตก

เวปไซต์สมาชิกพันธมิตรเครือข่ายทนายความ ภาคตะวันตก

1. จังหวัดกาญจนบุรี
https://www.ทนายภู่.com

2. จังหวัดกาญจนบุรี
https://www.ทนายเสือ.com

3. จังหวัดราชบุรี
https://www.ทนายโจ้.com

X