ทนายความจังหวัดศรีสะเกษ

ทนายความจังหวัดศรีสะเกษ

เปิดหน้าต่อไป

ทนายความจังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีที่ได้รู้จัก พร้อมให้คำปรึกษาและบริการครับ

ทนายสุทธศิลป์ สิงหวิโรจน์ (โตน)

ทนายสุทธศิลป์ สิงหวิโรจน์ (โตน)

สวัสดีครับผมทนายโตน ก่อนที่ผมจะมาทำอาชีพทนายความ ผมเคยผ่านประสบการณ์การทำงานมาหลายอย่าง งานแต่ละอย่างเป็นประสบการณ์ที่ผมนำมาใช้ในอาชีพทนายความครับ  ผมเป็นทนายความจังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน
           ผมเกิดที่สกลนครครับ เรียนหนังสือที่บุรีรัมย์ ขอนแก่น กทม.แต่ปัจจุบันผมมีภูมิลำเนาอยู่นนทบุรี และ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผมเคยรับราชการปฎิบัติหน้าที่หลายจังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร กาฬสินธุ์ นครพนมสกลนคร ขอนแก่น และศรีสะเกษครับ เคยรับราชการเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค (ปลัดอำเภอ)ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ปลัด อบต.เทศบาล)และเคยเป็นข้าราชการศาลปกครอง  (ผู้อำนวยการส่วน)เมื่อ ปี พ.ศ. 2531-2559

ผมได้ขึ้นเป็นทนายความจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ เมื่อ ปี พ.ศ. 2559 ผมจบการศึกษาปริญญาตรีอักษรศาสตรบัณฑิต จาก ม.ขอนแก่นนิติศาสตรบัณฑิตจาก มสธ. และ De la salle U. Manila เมื่อ ปี 2528-2534 นิติศาสตรมหาบัณฑิต จาก ม.รามคำแหง ปี 2552 และ LLD.western university อบรมเป็นเนติบัณฑิต
เมื่อ ปี 2549 ฝึกงานและทำงานเป็นทนายครั้งแรกที่สำนักงานทนายความพิชัย คามวัลย์ จ.ขอนแก่น/ร้อยเอ็ด เมื่อปี พ.ศ. 2548 เคยทำงานสำนักงานทนายธนกร  จิตตรัตน์ ทนายวิฑูรย์ ศรีวัฒนะเลิศ ต่อมาผมได้เปิดสำนักงานทนายความของผมเองในปี 2559 เริ่ม
รับให้คำปรึกษาและเป็นทนายความครั้งแรกในคดีปกครอง และงานวินัยข้าราชการ ต่อมาจึงรับงานคดีแพ่งและคดีอาญา คดีชำนัญพิเศษ จนถึงปัจจุบัน
 เมื่อปี2565ผมได้ร่วมงานกับเครือข่ายทนายความซึ่งท่านประธานทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร เป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายทนายความ ท่านได้รวบรวมเพื่อนๆทนายความทั่วประเทศเข้ามาทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย
ช่วยเหลือแบ่งปันระหว่างสมาชิกทนายความด้วยกัน
ซึ่งเครือข่ายทนายความมีเป้าหมายที่จะให้บริการประชาชนที่ประหยัด สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย กล่าวคือ ใกล้คุณ ใกล้ศาล พบตัวสะดวก และมั่นใจว่าจะดูไม่ทอดทิ้งงานของลูกความจนจบด้วยความเอาใจใส่ดังญาติ ใช้ความสามารถเป็นมืออาชีพให้อย่างดีที่สุด   

ประหยัด เพราะประชาชนจะได้ใช้บริการในพื้นที่ที่ลูกความอยู่หรือพื้นที่ที่มีคดีความ ทนายความจะไม่คิดค่าเดินทางหรือค่าที่พัก

สะดวก เพราะสมาชิกทนายความในเครือข่ายกระจายอยู่ทุกจังหวัด เช่นผมเองประจำอยู่จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อสมาชิกทนายความในจังหวัดอื่นๆ มีงานหรือรับงานแต่ไม่สะดวกในการเดินทางมาดำเนินคดีให้กับลูกความ สมาชิกท่านนั้นจะมอบหมายให้ผมดำเนินการแทน หรือให้ผมเป็นทนายความในคดีแทน อีกทั้งการให้บริการต่างๆจะสะดวกเพราะผมสามารถเดินทางไปศาลไม่เกิน 30 นาทีและเดินทางไปติดต่อหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดศรีสะเกษ

ได้รวดเร็วกว่าทนายความต่างจังหวัดครับ อีกประการหนึ่งคือบางครั้งผมติดธุระหรือติดว่าความ คุณสามารถโทรหาคอลเซ็นเตอร์ ฝากข้อความให้ผมโทรกลับได้เลยครับ 

รวดเร็ว เพราะผมเดินทางไปศาลหรือติดต่อหน่วยงานต่างๆได้ไม่เกิน 30 นาที อีกทั้งลูกความสามารถนัดพบผมได้ภายในเวลาไม่เกิน 30 นาทีเช่นกัน จะให้ผมดำเนินการเรื่องอะไรภายในจังหวัดศรีสะเกษ

ผมสามารถจัดการได้ไม่เกิน 1 วันทำงาน และ

ปลอดภัย เครือข่ายเรามีการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะรับเป็นสมาชิกเครือข่ายทนายความ เครือข่ายจะให้สมาชิกทุกคนส่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อตรวจสอบการเป็นทนายความและเป็นทนายความในพื้นที่จริงๆ เช่นการตรวจสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ตรวจสอบทะเบียนบ้านเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนั้นๆหรือไม่ ตรวจสอบภาพถ่ายสำนักงานมีสำนักงานจริงหรือไม่ ทั้งหมดเพื่อบริการประชาชนที่ต้องการใช้บริการทนายความครับ

              นึกถึงทนายความจังหวัดศรีสะเกษ นึกถึงผมทนายสุทธศิลป์ สิงหวิโรจน์ (โตน) นะครับ ติดต่อผมทางมือถือ 094 524 1915 หรือถ้าผมไม่ได้รับสาย ฝากข้อความไว้ที่ คอลเซ็นเตอร์ ที่ 089 226 8899

หมายเหตุ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างเตรียมเอกสารมาพบทนายได้ที่สำนักงานหรือบ้านของทนายความได้เลยครับ

*******************************************************************************

ที่ตั้งสำนักงานทนายสุทธศิลป์ สิงหวิโรจน์ (โตน)

  ตำแหน่ง GPS

  ละติจูด: 14.715118615813804

  ลองติจูด: 104.20046948360597

  ที่ตั้งสำนักงาน 144/165 หมู่ 4 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

  ที่ตั้งศาลจังหวัดศรีสะเกษ

  ตำแหน่ง GPS

  ละติจูด:15.1200204

  ลองติจูด: 104.320377

  ที่ตั้ง. อาคารศาลจังหวัดศรีสะเกษ ถนนเทพา. ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

  จังหวัดศรีสะเกษ 33000.

  โทรศัพท์. 045-616-137. 045-616-372. 045-612-544.


  X