ทนายความจังหวัดศรีสะเกษ

ทนายความจังหวัดศรีสะเกษ

เปิดหน้าต่อไป

เบอร์โทรศัพท์สถานที่สำคัญในจังหวัดศรีสะเกษ

หมายเลขโทรศัพท์สถานีตำรวจในเขตจังหวัดศรีสะเกษ

55. ศรีสะเกษ
สภ.เมืองศรีสะเกษ

ที่อยู่        ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์         045612732

เบอร์โทรสาร           045622311

สภ.กันทรลักษ์

ที่อยู่        620 ม.5 ถ.อนัตภัคดี ต.น้ำอ้อม จ.ศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์         045661423

เบอร์โทรสาร           045661423

สภ.กันทรอม

ที่อยู่        107 ม.9 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

เบอร์โทรศัพท์         045665226

เบอร์โทรสาร           045665226

สภ.กันทรารมย์

ที่อยู่        7 ม.12 ถ.ถ.พิชิตรังสรรค์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

เบอร์โทรศัพท์         045651258

เบอร์โทรสาร           045651258

สภ.กุดเสลา

ที่อยู่        4 ม.16 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์         045821154

เบอร์โทรสาร           045821154

สภ.ขุขันธ์

ที่อยู่        1 ม.6 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์         045671009

เบอร์โทรสาร           045671009

สภ.ขุนหาญ

ที่อยู่        2/1 ม.12 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

เบอร์โทรศัพท์         045679015

เบอร์โทรสาร           045679015

สภ.จะกง

ที่อยู่        66 ม.8 ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์         045826221

เบอร์โทรสาร           045826221

สภ.ตูม

ที่อยู่        228 ม.4 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240

เบอร์โทรศัพท์         045923768

เบอร์โทรสาร           045923768

สภ.น้ำเกลี้ยง

ที่อยู่        5 ม.5 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130

เบอร์โทรศัพท์         045609041

เบอร์โทรสาร           045609041

สภ.โนนคูณ

ที่อยู่        สภ.โนนคูณ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250

เบอร์โทรศัพท์         045659003

เบอร์โทรสาร           045659003

สภ.บ้านโดนเอาว์

ที่อยู่        บ้านโดนเอาว์ใต้ ม.10 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์         0935728814

เบอร์โทรสาร           0-

สภ.บึงบูรพ์

ที่อยู่        60 ม.7 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220

เบอร์โทรศัพท์         045689064

เบอร์โทรสาร           045689064

สภ.บึงมะลู

ที่อยู่        48 ม.19 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์         045924651

เบอร์โทรสาร           045924651

สภ.เบญจลักษ์

ที่อยู่        ม.7 ต. เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์         045605155

เบอร์โทรสาร           045605155

สภ.ปรางค์กู่

ที่อยู่        435 ถ.เทศบาล14 อ.ปรางกู่ จ.ศรีสะเกษ 33170

เบอร์โทรศัพท์         045697098

เบอร์โทรสาร           045697098

สภ.ปรือใหญ่

ที่อยู่        97 ม.7 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์         045630118

เบอร์โทรสาร           045630118

สภ.พยุห์

ที่อยู่        ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230

เบอร์โทรศัพท์         045607128

เบอร์โทรสาร           045607128

สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

ที่อยู่        171 ม.8 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120

เบอร์โทรศัพท์         045604052

เบอร์โทรสาร           045604052

สภ.โพนเขวา

ที่อยู่        181 ม.7 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์         045826215

เบอร์โทรสาร           045826215

สภ.ไพร

ที่อยู่        ม.6 ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

เบอร์โทรศัพท์         045921025

เบอร์โทรสาร           045921025

สภ.ไพรบึง

ที่อยู่        ม.20 ถ. พยุห์-ขุนหาญ ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180

เบอร์โทรศัพท์         045675018

เบอร์โทรสาร           045675018

สภ.ภูสิงห์

ที่อยู่        113 ม.11 ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์         045608148

เบอร์โทรสาร           045608148

สภ.เมืองจันทร์

ที่อยู่        70 ม.4 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120

เบอร์โทรศัพท์         045603070

เบอร์โทรสาร           045603070

สภ.ยางชุมน้อย

ที่อยู่        271 ม.10 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190

เบอร์โทรศัพท์         045687059

เบอร์โทรสาร           045687059

สภ.ราษีไศล

ที่อยู่        540 ม.2 ถ.รัฐประชา ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์         045681240

เบอร์โทรสาร           045681240

สภ.วังหิน

ที่อยู่        180 ม.2 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270

เบอร์โทรศัพท์         045606092

เบอร์โทรสาร           045606109

สภ.ศรีรัตนะ

ที่อยู่        14 ม.13 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240

เบอร์โทรศัพท์         045677018

เบอร์โทรสาร           045677018

สภ.ศิลาลาด

ที่อยู่        133 ม.5 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์         045668191

เบอร์โทรสาร           045668191

สภ.หนองไฮ

ที่อยู่        10 ม.2 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์         045811500

เบอร์โทรสาร           045811500

สภ.ห้วยทับทัน

ที่อยู่        220 ม.1 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210

เบอร์โทรศัพท์         045699089

เบอร์โทรสาร           045699089

สภ.อุทุมพรพิสัย

ที่อยู่        91 ม.7 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

เบอร์โทรศัพท์         045691016

เบอร์โทรสาร           045691573

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ

49. สำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2
ที่ตั้ง อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 9 ถ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0 4561 2826
โทรสาร 0 4561 2826
อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ sisaket@ago.go.th

49.1 สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์
ที่ตั้ง ถนนศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ 045 -810675
โทรสาร 045 -810675
อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ : kanthalak@ago.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ ศาลในเขตจังหวัดศรีสะเกษ

  • ศาลจังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045 616 137
  • ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โทรศัพท์ 045-810725 ต่อ 208
  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ www.sskjc.coj.go.th/                    

สำนักงานที่ดินในเขตจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (33000)

โทร. 0-4561-2600, 0-4561-5955, 0-4561-1981, 0-4564-3470, 0-4564-3505

เบอร์ มท. (822)38354 / E-mail: sisaket@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอวังหิน และอำเภอพยุห์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4561-2600

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4561-2600

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4561-1981

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4561-2600

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-4561-2600

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4561-2600

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (33000)

โทร. 0-4561-2600, 0-4561-5955, 0-4561-1981, 0-4564-3470, 0-4564-3505

เบอร์ มท. (822)38354 / E-mail: sisaket@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอวังหิน และอำเภอพยุห์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4561-2600

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4561-2600

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4561-1981

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4561-2600

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-4561-2600

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4561-2600

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์(33140)​​

โทร. 0-4567-1242 โทรสาร 0-4567-1242​​​​​​​​​

​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนไกรภักดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอขุขันธ์ และอำเภอภูสิงห์

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4567-1242

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4567-1242

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4567-1242​

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4567-1242​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนหาญ(33150)​​

โทร. 0-4567-9204 โทรสาร 0-4567-9204​​​​​​​​​

​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนขุนหาญ- พยุห์ ตำบลสิ

​อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอขุนหาญ และอำเภอไพรบึง

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4567-9204

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4567-9204

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4567-9204

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4567-9204​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนหาญ(33150)​​

โทร. 0-4567-9204 โทรสาร 0-4567-9204​​​​​​​​​

​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​(ค้นหาเส้นทาง)​​

ถนนขุนหาญ- พยุห์ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอขุนหาญ และอำเภอไพรบึง

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4567-9204

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4567-9204

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4567-9204

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4567-9204​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล(33160)​​

โทร. 0-4568-1185 โทรสาร 0-4568-1185​​​​​​​​​

​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนบริหาร หมู่ 1 ตำบลเมืองคง

​อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอราษีไศล อำเภอบึงบูรพ์ และกิ่งอำเภอศิลาลาด

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4568-1185

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4568-1185

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4568-1185​

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4568-1185​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย(33120)​​

โทร. 0-4569-2126 โทรสาร 0-4569-1507

E-mail: ssk-uthumphonphisai@dol.go.th

​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนสุขาภิบาล ตำบลกำแพง

​อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอห้วยทับทัน

​กิ่งอำเภอเมืองจันทร์ และกิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4569-2126

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4569-2126

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4569-2126​

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4569-2126​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรารมย์(33130)​​

โทร. 0-4565-1193, 0-4565-1346 โทรสาร 0-4565-1193​​​​​​​​​

​​สถานที่ตั้ง ​(ค้นหาเส้นทาง) ถนนประชารังสฤษดิ์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์

​จังหวัดศรีสะเกษ

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอกันทรารมย์ อำเภอโนนคูณ และอำเภอน้ำเกลี้ยง

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4565-1346

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4565-1193

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4565-1193

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4565-1193​

เรือนจำทั่วประเทศ

เรือนจำ/ทัณฑสถาน
กรมราชทัณฑ์                                      
โทรศัพท์ 02 967 2222

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร            
โทรศัพท์ 02 591 7060 ,02 588 2091

เรือนจำพิเศษธนบุรี                             
โทรศัพท์ 02 453 0859,02 453 0738

เรือนจำพิเศษพัทยา                            
โทรศัพท์ 038 170 671-3

เรือนจำพิเศษมีนบุรี                             
โทรศัพท์ 02 540 7315-6

เรือนจำกลางขอนแก่น                         
โทรศัพท์ 043 241 235,043 236 169

เรือนจำกลางเขาบิน                            
โทรศัพท์032 735 471-3

เรือนจำกลางคลองเปรม                      
โทรศัพท์ 02 589 5245,02 589 8052-3

เรือนจำกลางคลองไผ่                          
โทรศัพท์ 044 323 391

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา                      
โทรศัพท์ 038 511 013

เรือนจำกลางชลบุรี                              
โทรศัพท์ 038 282 692,038 272 827

เรือนจำกลางเชียงราย                         
โทรศัพท์  053170 551-2,053 170 556

เรือนจำกลางเชียงใหม่                         
โทรศัพท์  053 122 401-2,053 122 404

เรือนจำกลางตาก                                
โทรศัพท์ 055 893 098

เรือนจำกลางนครปฐม                         
โทรศัพท์ 034 262 076,034 261 368,034 261 251

เรือนจำกลางนครพนม                        
โทรศัพท์ 042 543 234-6

เรือนจำกลางนครราชสีมา                   
โทรศัพท์ 044 242 029,044 264 938

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช              
โทรศัพท์ 075 378 913,075 378 909

เรือนจำกลางนครสวรรค์                      
โทรศัพท์ 056 221 110,

เรือนจำกลางบางขวาง                         
โทรศัพท์ 02 525 0486-8

เรือนจำกลางปัตตานี                           
โทรศัพท์ 073 414 254-5

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา           
โทรศัพท์ 035 709 122

เรือนจำกลางพัทลุง                              
โทรศัพท์ 074 613 021

เรือนจำกลางพิษณุโลก                        
โทรศัพท์ 055 311 383

เรือนจำกลางเพชรบุรี                           
โทรศัพท์ 032 425 014

เรือนจำกลางยะลา                              
โทรศัพท์ 073 212 622

เรือนจำกลางระยอง                             
โทรศัพท์ 038 637 759-60

เรือนจำกลางราชบุรี                             
โทรศัพท์ 032 735 462-3

เรือนจำกลางลพบุรี                              
โทรศัพท์ 036 411 068

เรือนลำกลางลำปาง                            
โทรศัพท์ 054 217 048

เรือนจำกลางสงขลา                            
โทรศัพท์ 074 336 063,074 336 058

เรือนจำกลางสมุทรปลาการ                 
โทรศัพท์ 02 313 7145 6

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม                 
โทรศัพท์ 034 711 189

เรือนจำกลางสุราษฎร์                          
โทรศัพท์ 077 272 154

เรือนจำกลางสุรินทร์                            
โทรศัพท์ 044 511 181

เรือนจำกลางอุดรธานี                          
โทรศัพท์ 042 221 072

เรือนจำกลางอุบลราชธานี                   
โทรศัพท์ 045 250 889

เรือนจำจังหวัดกระบี่                            
โทรศัพท์ 075 611 378

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี                   
โทรศัพท์ 034 511 163

เรือนจำกาฬสินธุ์                                 
โทรศัพท์ 043 873 340-2

เรือนจำจังหวัดจันทบุรี                         
โทรศัพท์ 039 327 099

เรือนจำจังหวัดชัยนาท                         
โทรศัพท์ 056 411 711

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ                           
โทรศัพท์ 044 811 618

เรือนจำจังหวัดชุมพร                           
โทรศัพท์ 077 643 299.077 643 300

เรือนจำจังหวัดตรัง                              
โทรศัพท์ 075 582 334,075 582 334

เรือนจำจังหวัดตราด                           
โทรศัพท์ 039 520 226

เรือนจำจังหวัดนครนายก                    
โทรศัพท์ 037 111 280

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี                        
โทรศัพท์ 02 526 6480

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส                      
โทรศัพท์ 073 511 131

เรือนจำจังหวัดน่าน                             
โทรศัพท์ 054 710 275

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ                         
โทรศัพท์ 042 023 314

เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์                         
โทรศัพท์ 044 611 242

เรือนจำจังหวัดปทุมธานี                      
โทรศัพท์ 02 593 1981

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์            
โทรศัพท์ 032 611 159

เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี                     
โทรศัพท์ 037 212 135

เรือนจำจังหวัดพะเยา                          
โทรศัพท์ 054 887 242

เรือนจำจังหวัดพังงา                            
โทรศัพท์ 076 412 051,076 411 940

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
โทรศัพท์ 035 709 113

เรือนจำจังหวัดพิจิตร                           
โทรศัพท์ 056 611 035

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก                     
โทรศัพท์ 055 311 382

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์                    
โทรศัพท์ 056 711 460

เรือนจำจังหวัดแพร่                             
โทรศัพท์ 054 511 057

เรือนจำจังหวัดภูเก็ต                            
โทรศัพท์ 076 212 104

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม                
โทรศัพท์ 043 711 204, 043 712 408

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร                     
โทรศัพท์ 042 660 544

เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน                  
โทรศัพท์ 053 612 058

เรือนจำจังหวัดยโสธร                          
โทรศัพท์ 045 711 506

เรือนจำจังหวัดระนอง                          
โทรศัพท์ 077 811 090, 077 824 781

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด                        
โทรศัพท์ 043 513 542, 043 519 567

เรือนจำจังหวัดลำพูน                           
โทรศัพท์ 053 511 055

เรือนจำจังหวัดเลย                              
โทรศัพท์ 042 811 491

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ                     
โทรศัพท์ 045 611 585, 045 612 700

เรือนจำจังหวัดสกลนคร                       
โทรศัพท์ 042 711 708, 042 730 638

เรือนจำจังหวัดสงขลา                          
โทรศัพท์ 074 336 066

เรือนจำจังหวัดสตูล                             
โทรศัพท์ 074 711 065, 074 711 950

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร                   
โทรศัพท์ 034 411 021

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว                        
โทรศัพท์ 037 243 044, 037 243 051, 037 243 091

เรือนจำจังหวัดสระบุรี                          
โทรศัพท์ 036 211 054

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี                         
โทรศัพท์ 036 813 497-8

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย                         
โทรศัพท์ 055 612 459

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี                    
โทรศัพท์ 035 511 013,035 522 509

เรือนจำจังหวัดหนองคาย                    
โทรศัพท์ 042 411 503

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู                
โทรศัพท์ 042 314 215, 042 314 218

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง                        
โทรศัพท์ 035 616 205, 035 625 126

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์                      
โทรศัพท์ 055 411 235, 055 411 013

เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี                       
โทรศัพท์ 056 511 588

เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ                
โทรศัพท์ 045 511 596

เรือนจำอำเภอทั่วประเทศ

เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี                     
โทรศัพท์ 037 281 176

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์                     
โทรศัพท์ 045 810 656

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย                      
โทรศัพท์ 077 419-149

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล                     
โทรศัพท์ 036 456 704

เรือนจำอำเภอไชยา                             
โทรศัพท์ 077 431 113

เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า                        
โทรศัพท์ 076 421 100

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ                     
โทรศัพท์ 034 599 317

เรือนจำอำเภอทุ่งสง                             
โทรศัพท์ 075 773 136

เรือนจำอำเภอเทิง                               
โทรศัพท์ 053 795 654

เรือนจำอำเภอธัญบุรี                           
โทรศัพท์ 02 577 1250

เรือนจำอำเภอนางรอง                         
โทรศัพท์ 044 666 412

เรือนจำอำเภอนาทวี                            
โทรศัพท์ 074 318 112

เรือนจำอำเภอบัวใหญ่                         
โทรศัพท์ 044 461 303, 044 462 347

เรือนจำอำเภอเบตง                             
โทรศัพท์ 073 231 313

เรือนจำอำเภอปากพนัง                       
โทรศัพท์ 075 517 288

เรือนจำอำเภอฝาง                               
โทรศัพท์ 053 451 260, 053 453 509

เรือนจำอำเภอพล                                
โทรศัพท์ 043 415 760

เรือนจำอำเภอภูเขียว                           
โทรศัพท์ 044 861 337

เรือนจำอำเภอแม่สอด                         
โทรศัพท์ 055 531 226

เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง                     
โทรศัพท์ 053 681 072

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี                          
โทรศัพท์ 044 599 654 - 5

อำเภอสวรรคโลก                                 
โทรศัพท์ 055 641 674

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน                 
โทรศัพท์ 042 704 897

เรือนจำอำเภอสีคิ้ว                              
โทรศัพท์ 044 416 943

เรือนจำอำเภอหล่มสัก                         
โทรศัพท์ 056 702 764

เรือนจำอำเภอหลังสวน                        
โทรศัพท์ 077 541 066

ทัณฑสถานเกษตรอุตสาฯ เขาพริก     
โทรศัพท์ 044 323 324-5

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง              
โทรศัพท์ 02 591 0555

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น        
โทรศัพท์ 043 237 731

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 
โทรศัพท์ 02 577 1284,02 577 2393

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา         
โทรศัพท์ 035 241 658

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง            
โทรศัพท์ 054 829 746

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา            
โทรศัพท์ 074 337 514-5

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง               
โทรศัพท์ 02 577 1805, 02 577 1989

ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา                   
โทรศัพท์ 039 495 231

ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง                    
โทรศัพท์ 074 605 481,074 605 482

ทัณฑสถานเปิดเนินสูง                         
โทรศัพท์ 037 308 012

ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น                 
โทรศัพท์ 056 287 103

ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง                      
โทรศัพท์ 038 681 611, 038 694 167

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์       
โทรศัพท์ 02 953 3999

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง                     
โทรศัพท์ 02 904 7512, 02 904 7514, 02 904 1581

ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา  075 764 198-99

ทัณฑสถานหญิงกลาง                         
โทรศัพท์ 02 589 5242-3, 02 588 4832, 02 591 1236

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี                         
โทรศัพท์ 038 282 002

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่                   
โทรศัพท์ 053 122 341, 053 122 339

ทัณฑสถานหญิงธนบุรี                         
โทรศัพท์ 02 895 3272, 02 453 0319

ทัณฑสถานหญิงนครราชสัมา              
โทรศัพท์ 044 323 396, 044 323 402-3

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก                  
โทรศัพท์ 055 312 807-8

ทัณฑสถานหญิงสงขลา                       
โทรศัพท์ 074 336 065

สถานกักขังกลางจังหวัดตราด              
โทรศัพท์ 039 511 055

สถานกักขังกลางนครศรีธรรมราช        
โทรศัพท์ 075 763 300

สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี        
โทรศัพท์ 02 577 1794

สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด          
โทรศัพท์ 043 624 064

สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง            
โทรศัพท์ 054 241 351

 

************************************************************************

X